Reglementen / Privacyverklaring

In onderstaande documenten lees je welke afspraken bij de Kieviten worden gehanteerd.

De Kieviten hecht grote waarde aan het veiligheidsgevoel van de leden en onderling respect. In de privacyverklaring leggen wij uit hoe wij omgaan met persoonsgegevens van leden. Verder zijn voor de vereniging de gedragsregels sociale veiligheid van de NOC NSF van toepassing. De gedragsregels gelden onverkort voor alle leden.

De vertrouwenspersoon van de vereniging is Thea van den Berg: vertrouwenscontactpersoon@dekieviten.nl

Omgangsregels AV de Kieviten

  

1.          Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij is en discrimineer niet. Iedereen telt mee binnen de vereniging.

2.          Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft. 

3.          Ik val de ander niet lastig. 

4.          Ik berokken de ander geen schade. 

5.          Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie.

6.          Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen.

7.          Ik negeer de ander niet. 

8.          Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen. 

9.          Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, ik bedreig de ander niet, ik neem geen wapens mee. 

10.        Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan. 

11.        Ik geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht.

12.        Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands persoonlijk leven of uiterlijk. 

13.        Als iemand mij hindert of lastig valt dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen. Als dat niet helpt, vraag ik een ander om hulp. 

14.        Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar niet aan houdt erop aan en meldt dit zo nodig bij het bestuur of rechtstreeks bij de vertrouwenscontactpersoon

 

 

Downloads: