Lidmaatschap

Als lidmaatschap bij de Kieviten je wel wat lijkt, mag je 3 maal vrijblijvend komen meetrainen voordat je lid wordt.

Je wordt lid van de Kieviten door je in te schrijven. Het lidmaatschap wordt voor een jaar aangegaan en start op 1 januari. Het lidmaatschap moet voor 1 november worden opgezegd, anders wordt het automatisch met een jaar verlengd.

De contributie is altijd per jaar ingaande op 1 januari verschuldigd. De genoemde bedragen zijn inclusief de afdracht aan de Atletiekunie. Als je in de loop van het jaar lid wordt, betaal je voor dat jaar naar rato.

Voor 2024 gelden de volgende tarieven:

Contributie Jeugd €   56,00
Contributie Senioren €   75,00   
Inschrijfgeld    €   12,00

 De incasso van de contributie wordt uitgevoerd door ClubCollect.