Je bent niet ingelogd   

De Kieviten worden gesponsord door:

 


Eerstvolgende evenementen

NaamBegindatum
Vakantieloop01-08-2018
3e Aart van Hovenloop02-09-2018
1500 meterloop05-09-2018
Oostland halve marathon09-09-2018
Korte baan jeugd10-09-2018
Rottemerenloop30-09-2018
Najaarscross04-11-2018
St. Nicolaasloop01-12-2018
4e Aart van Hovenloop09-12-2018


Reglement Clubkampioenschappen

Reglement clubkampioenschap

Bestuurlijk vastgesteld tijdens het bestuurs overleg van 15 februari 2016

Algemeen

Aan het einde van elk kalenderjaar wordt bepaald welke Kieviten in aanmerking komen voor kampioen. Tijdens het jaarlijkse Kievitenfeest worden de kampioenen van het voorgaande jaar bekend gemaakt en gehuldigd. Voor de clubkampioenschappen worden alleen de loopnummers in beschouwing genomen die door De Kieviten worden georganiseerd (zie jaaroverzicht).

De clubkampioenschappen bestaan uit 2 elementen:

1.         Kampioen per leeftijdscategorie

2.         Algemeen kampioen.

 

1.         Kampioen per leeftijdscategorie

Voor de indeling in de leeftijdscategorieën worden de regels gehanteerd zoals de KNAU die voorschrijft. Deze indeling is als volgt.

MPUP meisjes pupillen C + B + A      8 t/m 11 jaar

MJDC meisjes junioren D + C           12 t/m 15 jaar

MJBA meisjes junioren B + A           16 t/m 19 jaar

JPUP jongens pupillen C + B + A       8 t/m 11 jaar

JJDC jongens junioren D + C             12 t/m 15 jaar

JJBA jongens junioren B + A             16 t/m 19 jaar

V dames                                             20 t/m 34 jaar

V35 dames masters 35                       35 t/m 44 jaar

V45 dames masters 45                       45 t/m 54 jaar

V55 dames masters 55                       55 jaar en ouder

 

M heren                                              20 t/m 34 jaar

M35 heren masters 35                        35 t/m 44 jaar

M45 heren masters 45                        45 t/m 54 jaar

M55 heren masters 55                        55 t/m 64 jaar

M65 heren masters 65                        65 jaar en ouder

 

Voor de indeling in de leeftijdscategorie is het geboortejaar bepalend.

Voorbeeld: Een dame die geboren is op 9 juni 1961 wordt in 2016 55 jaar. Zij wordt het gehele jaar 2016 ingedeeld in de categorie dames masters 55.

Door deel te nemen aan de wedstrijden die door De Kieviten worden georganiseerd (zie jaaroverzicht), kunnen de leden punten verdienen.

 

De puntentelling is als volgt:

•           De winnaar in iedere leeftijdscategorie krijgt 10 punten, de nr. 2 krijgt 8 punten, de nr. 3 krijgt 6 punten;

•           elke volgende plaats levert één punt minder op dus 5-4-3-2-1;

•           iedereen die daarna finisht krijgt 1 punt;

•           dus: 10 – 8 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1 – 1 – 1 – etc.

 

Alle door de Kieviten georganiseerde lopen tellen mee. Bij lopen met meerdere afstanden wordt in het jaaroverzicht aangegeven welke afstand voor welke categorie telt.

Aan het eind van het jaar vallen de twee slechtste resultaten af indien aan alle wedstrijden is deelgenomen. Men kan dus twee wedstrijden missen en toch het maximale aantal punten halen

Bij de wedstrijden over korte afstanden voor de jeugd wordt per avond één klassement opgemaakt, gebaseerd op de gelopen afstanden. Dat klassement is bepalend voor de puntentoedeling.

Diegene die aan het einde van het kalenderjaar in zijn/haar leeftijdscategorie het meeste aantal punten heeft behaald is kampioen in de desbetreffende categorie.

De tussenstanden per leeftijdscategorie worden na elke wedstrijd op de website (www.dekieviten.nl) gepubliceerd.

 

2.         Algemeen kampioen

Er zijn 4 algemeen kampioenen, nl. bij de:

a.         pupillen en junioren meisjes (pup + junioren C/D + junioren B/A);

b.         pupillen en junioren jongens (pup + junioren C/D + junioren B/A);

c.         senioren dames (V + V35 + V45 + V55);

d.         senioren heren (M + M35 + M45 + M55 + M65).

De algemeen kampioen is de snelste loper/loopster in bovenstaande categorieën.

De snelste loper/loopster wordt bepaald aan de hand van een aantal gemeenschappelijke wedstrijden, meetellende voor de clubkampioenschappen, nl.:

  • Jeugd en pupillen: 1x100 meter, 1x200 meter, 1x400 meter en 1x1500 meter.

    Alle tijden worden teruggerekend naar de 100 meter.

  •  Senioren: 1x1500 meter, 1x5km, 1x10km, 1x15km, 1x 21,095 km en 1xcross.

Alle tijden worden teruggerekend naar de 1500 meter.

Om mee te dingen voor algemeen kampioen moet je voor elke hierboven genoemde afstand

een tijd hebben staan.

Uiteraard worden de beste seizoentijden genomen van de afstanden gelopen op wedstrijden,

die meetellen voor de clubkampioenschappen (zie jaaroverzicht).

Bij de gehanteerde berekeningssystematiek verkrijgen de lopers/loopsters voor

elke afstand een aantal punten. Diegenen, die uiteindelijk het minste aantal punten heeft

behaald, is de snelste loper/loopster en wordt algemeen kampioen in zijn/haar categorie.

 

Zijn er nog onduidelijkheden of vragen over de clubkampioenschappen dan kun je daarvoor

terecht bij de leden van de wedstrijdcommissie.

 

De wedstrijdcommissie.


Ogenblik a.u.b. ...