Reglementen / Privacyverklaring

In onderstaande documenten lees je welke afspraken bij de Kieviten worden gehanteerd.

De Kieviten hecht grote waarde aan het veiligheidsgevoel van de leden en onderling respect. In de privacyverklaring leggen wij uit hoe wij omgaan met persoonsgegevens van leden. Verder zijn voor de vereniging de gedragsregels sociale veiligheid van de NOC NSF van toepassing. De gedragsregels gelden onverkort voor alle leden.

De vertrouwenspersoon van de vereniging is Thea van den Berg: vertrouwenspersoon@dekieviten.nl

Downloads: