Maandagavondtrainingen senioren zijn weer gestart!

Goed nieuws! Met ingang van maandag 4 oktober zijn de maandagavondtrainingen weer hervat. We hebben vier trainers bereid gevonden bij toerbeurt deze training te verzorgen. Hulde aan Ingrid, Annemiek, Rob en Hanneke. Start om 19.00 uur bij ’t Zeeltje.

Nieuws Overzicht