Arie koninklijk onderscheiden

Vandaag geen sprintje, Arie krijgt een lintje.

Het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd Arie de Vos te benoemen tot lid in de orde van Oranje Nassau. Mede door het vele werk dat hij voor onze verenging heeft gedaan en nog steeds doet.

Wij feliciteren Arie van harte met deze koninklijke onderscheiding. Zeer verdiend!

Nieuws overzicht